​​Med rusmiddeltesting menes analyser i biologisk materiale som utføres for å påvise et eventuelt inntak av rusgivende stoff.

Hensikten er:

  • å gi råd og veiledning ved rusmiddeltesting i biologisk materiale slik at testing skjer på en faglig forsvarlig måte
  • å beskrive forskjeller i krav til rusmiddeltester som tas i medisinsk og i sanksjonært øyemed
  • å bidra til at praksis er likeartet over hele landet

Prosedyren er utarbeidet med bakgrunn i forskningsbasert kunnskap om rusmiddeltesting. Prosedyrer for rusmiddeltesting bygger på gjennomgang av internasjonale retningslinjer og litteratur. Rekvirenter, prøvetakere og laboratorier som er involvert i rusmiddeltesting forutsettes å sette seg inn i prosedyrene.

Målgruppen for prosedyren er rekvirenter, prøvetakere og analyselaboratorier som er involverte i rusmiddeltesting, samt tjenesteutøvere i privat og offentlig virksomhet som arbeider med mennesker med rusmiddelproblemer.

Alle rekvirenter, prøvetakere og laboratorier som er involvert i rusmiddeltesting, forutsettes å sette seg inn i prosedyrene.

​Prosedyrer for rusmiddeltesting IS-2231 erstatter tidligere rundskriv IS-13/2002 (kvalitetskrav ved medisinske prøver) og IS-14/2002 (kvalitetskrav ved sanksjonære prøver).