https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2631<h2 class="ms-rteElement-H2B">Bruskskader i kne (veiledende frist 26 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Utdypende forklaring på tilstand</dt> <dd>Gjelder ikke ved låsning.</dd> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.</dd> <dt>Veiledende frist for start behandling</dt> <dd>26 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>grad av smerter og funksjonssvikt</li> <li>manglende effekt av konservativ behandling</li> <li>samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest røntgen og MR)</li> </ul> </dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11374" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11374" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2632<h2 class="ms-rteElement-H2B">Bruskskader i kne - låsning, hovedregel (veiledende frist 4 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.</dd> <dt>Veiledende frist for start behandling</dt> <dd>4 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>grad av smerter og funksjonssvikt</li> <li>manglende effekt av konservativ behandling</li> <li>samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest røntgen og MR)</li> </ul> </dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11375" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11375" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>