​Nasjonale medisinske kvalitetsregistre gir datagrunnlag for å evaluere kvalitet og helsegevinst i norsk helsetjeneste, og gir mulighet til faglig forbedringsarbeid, forskning og styring.

Veilederen for nasjonale medisinske kvalitetsregistre beskriver kriterier for at et kvalitetsregister skal få nasjonal status, samt krav til drift og rapportering for registeret. Denne veilederen er utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre og Nasjonalt helseregisterprosjekt

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre godkjennes av Helsedirektoratet og i 2016 er tre nye nasjonale kvalitetsregistre godkjent. Det er i alt 54 kvalitetsregistre med nasjonal status.

Utfyllende informasjon om kvalitetsregistrene, samt søknadsprosess, søknadsskjema og veiledning finnes på kvalitetsregistre.no og i deres «Håndbok for medisinske kvalitetsregistre».

Endringer i ny versjon

En ny versjon av veilederen er publisert 30.08.16 med følgende endringer:

* Siste avsnitt i 3.5. er strøket

* Det er to nye avsnitt i 3.5. om varsel og melding.

 

Utgått versjon

IS-2332 [Gjeldende 30.04.2015 - 29.08.2016] (PDF)