https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2616<h2 class="ms-rteElement-H2B">Bløtvevsmetastaser - mistanke (veiledende frist 2 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Utdypende forklaring på tilstand</dt> <dd>Pasienter som ikke er under behandling eller oppfølging for kjent kreftsykdom.</dd> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Utredning</dd> <dt>Veiledende frist for start utredning</dt> <dd>2 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <p>Øyeblikkelig hjelp bør vurderes ved manifest funksjonsnedsettelse (for eksempel Stokes krage, bilateral hydronefrose med nyresvikt, cholestase med høy bilirubin, betydelig pleuravæske/ascites).</p> </dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11362" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11362" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>