https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2607<h2 class="ms-rteElement-H2B">Etablert proteinuri - proteinuri over 300 mg/døgn (albumin/kreatinin ratio over 30 mg/mmol) (veiledende frist 26 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Utredning og behandling.</dd> <dt>Veiledende frist for start utredning</dt> <dd>26 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>alder</li> <li>blodtrykk</li> <li>kardiovaskulær sykdom</li> <li>mengde proteinuri (kvantiteres med protein eller albumin/kreatinin ratio i morgenurin)</li> <li>overvekt</li> <li>diabetes</li> <li>hematuri</li> <li>røyking</li> <li>redusert GFR</li> <li>ødemer</li> <li>lav serum albumin</li> <li>symptomer og tegn på systemsykdom</li> <li>alvorlige psykiske problemer</li> </ul> </dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11350" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11350" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2608<h2 class="ms-rteElement-H2B">Etablert proteinuri - redusert GFR (kronisk nyresykdom stadium 3a, 3b, 4 og 5), diabetes mellitus, hypertensjon, ødemer (veiledende frist 12 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Utredning og behandling.</dd> <dt>Veiledende frist for start utredning</dt> <dd>12 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>alder</li> <li>blodtrykk</li> <li>kardiovaskulær sykdom</li> <li>mengde proteinuri (kvantiteres med protein eller albumin/kreatinin ratio i morgenurin)</li> <li>overvekt</li> <li>diabetes</li> <li>hematuri</li> <li>røyking</li> <li>redusert GFR</li> <li>ødemer</li> <li>lav serum albumin</li> <li>symptomer og tegn på systemsykdom</li> <li>alvorlige psykiske problemer</li> </ul> </dd> </dl></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11351" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11351" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig</dd> </dl></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2609<h2 class="ms-rteElement-H2B">Etablert proteinuri - ved mistanke om nefrotisk syndrom (veiledende frist 2 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Utredning og behandling.</dd> <dt>Veiledende frist for start utredning</dt> <dd>2 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>alder</li> <li>blodtrykk</li> <li>kardiovaskulær sykdom</li> <li>mengde proteinuri (kvantiteres med protein eller albumin/kreatinin ratio i morgenurin)</li> <li>overvekt</li> <li>diabetes</li> <li>hematuri</li> <li>røyking</li> <li>redusert GFR</li> <li>ødemer</li> <li>lav serum albumin</li> <li>symptomer og tegn på systemsykdom</li> <li>alvorlige psykiske problemer</li> </ul> </dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11352" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11352" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>