Innledninghttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5036InnledningNødnett i helsetjenestenRetningslinjeseksjon3FalseNødnett i helsetjenesten<p>Denne veilederen skal være et verktøy for økt samhandling mellom de akuttmedisinske tjenestene ved at de skal kunne kommunisere internt og på tvers av etablerte kommune-, region- og helseforetaksgrenser i et felles, lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett – Nødnett.</p><p>Veilederen skal legge grunnlag for bruk av Nødnett for varsling og håndtering av henvendelser om behov for akuttmedisinsk hjelp, kommunikasjon innen helse- og omsorgstjenesten, og kommunikasjon med andre nødetater og beredskapsaktører. </p><p>Veilederen er helsetjenestens nivå 2 prosedyre og bygger på «<i>Felles sambandsreglement for Nødnett» </i>(Nivå 1 prosedyre) og skal danne grunnlag for utvikling av lokale prosedyrer (Nivå 3). <br></p>/retningslinjer/nodnett-i-helsetjenesten/seksjon?Tittel=innledning-11441
Prosedyrenivåerhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5037ProsedyrenivåerNødnett i helsetjenestenRetningslinjeseksjon3FalseNødnett i helsetjenesten<p>Denne veilederen skal være et verktøy for økt samhandling mellom de akuttmedisinske tjenestene ved at de skal kunne kommunisere internt og på tvers av etablerte kommune-, region- og helseforetaksgrenser i et felles, lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett – Nødnett.</p><p>Veilederen skal legge grunnlag for bruk av Nødnett for varsling og håndtering av henvendelser om behov for akuttmedisinsk hjelp, kommunikasjon innen helse- og omsorgstjenesten, og kommunikasjon med andre nødetater og beredskapsaktører. </p><p>Veilederen er helsetjenestens nivå 2 prosedyre og bygger på «<i>Felles sambandsreglement for Nødnett» </i>(Nivå 1 prosedyre) og skal danne grunnlag for utvikling av lokale prosedyrer (Nivå 3). <br></p>/retningslinjer/nodnett-i-helsetjenesten/seksjon?Tittel=prosedyrenivaer-11445
Roller og ansvarhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5038Roller og ansvarNødnett i helsetjenestenRetningslinjeseksjon6FalseNødnett i helsetjenesten<p>Denne veilederen skal være et verktøy for økt samhandling mellom de akuttmedisinske tjenestene ved at de skal kunne kommunisere internt og på tvers av etablerte kommune-, region- og helseforetaksgrenser i et felles, lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett – Nødnett.</p><p>Veilederen skal legge grunnlag for bruk av Nødnett for varsling og håndtering av henvendelser om behov for akuttmedisinsk hjelp, kommunikasjon innen helse- og omsorgstjenesten, og kommunikasjon med andre nødetater og beredskapsaktører. </p><p>Veilederen er helsetjenestens nivå 2 prosedyre og bygger på «<i>Felles sambandsreglement for Nødnett» </i>(Nivå 1 prosedyre) og skal danne grunnlag for utvikling av lokale prosedyrer (Nivå 3). <br></p>/retningslinjer/nodnett-i-helsetjenesten/seksjon?Tittel=roller-og-ansvar-11625
Sambandsstrukturhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5039SambandsstrukturNødnett i helsetjenestenRetningslinjeseksjon0TrueNødnett i helsetjenesten<p>Denne veilederen skal være et verktøy for økt samhandling mellom de akuttmedisinske tjenestene ved at de skal kunne kommunisere internt og på tvers av etablerte kommune-, region- og helseforetaksgrenser i et felles, lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett – Nødnett.</p><p>Veilederen skal legge grunnlag for bruk av Nødnett for varsling og håndtering av henvendelser om behov for akuttmedisinsk hjelp, kommunikasjon innen helse- og omsorgstjenesten, og kommunikasjon med andre nødetater og beredskapsaktører. </p><p>Veilederen er helsetjenestens nivå 2 prosedyre og bygger på «<i>Felles sambandsreglement for Nødnett» </i>(Nivå 1 prosedyre) og skal danne grunnlag for utvikling av lokale prosedyrer (Nivå 3). <br></p>/retningslinjer/nodnett-i-helsetjenesten/seksjon?Tittel=sambandsstruktur-11626
Operativ bruk av Nødnetthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5044Operativ bruk av NødnettNødnett i helsetjenestenRetningslinjeseksjon0TrueNødnett i helsetjenesten<p>Denne veilederen skal være et verktøy for økt samhandling mellom de akuttmedisinske tjenestene ved at de skal kunne kommunisere internt og på tvers av etablerte kommune-, region- og helseforetaksgrenser i et felles, lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett – Nødnett.</p><p>Veilederen skal legge grunnlag for bruk av Nødnett for varsling og håndtering av henvendelser om behov for akuttmedisinsk hjelp, kommunikasjon innen helse- og omsorgstjenesten, og kommunikasjon med andre nødetater og beredskapsaktører. </p><p>Veilederen er helsetjenestens nivå 2 prosedyre og bygger på «<i>Felles sambandsreglement for Nødnett» </i>(Nivå 1 prosedyre) og skal danne grunnlag for utvikling av lokale prosedyrer (Nivå 3). <br></p>/retningslinjer/nodnett-i-helsetjenesten/seksjon?Tittel=operativ-bruk-av-nodnett-11631
Krav til opplæring i bruk av Nødnetthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5067Krav til opplæring i bruk av NødnettNødnett i helsetjenestenRetningslinjeseksjon0TrueNødnett i helsetjenesten<p>Denne veilederen skal være et verktøy for økt samhandling mellom de akuttmedisinske tjenestene ved at de skal kunne kommunisere internt og på tvers av etablerte kommune-, region- og helseforetaksgrenser i et felles, lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett – Nødnett.</p><p>Veilederen skal legge grunnlag for bruk av Nødnett for varsling og håndtering av henvendelser om behov for akuttmedisinsk hjelp, kommunikasjon innen helse- og omsorgstjenesten, og kommunikasjon med andre nødetater og beredskapsaktører. </p><p>Veilederen er helsetjenestens nivå 2 prosedyre og bygger på «<i>Felles sambandsreglement for Nødnett» </i>(Nivå 1 prosedyre) og skal danne grunnlag for utvikling av lokale prosedyrer (Nivå 3). <br></p>/retningslinjer/nodnett-i-helsetjenesten/seksjon?Tittel=krav-til-opplering-i-11654
Drift og vedlikeholdhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5071Drift og vedlikeholdNødnett i helsetjenestenRetningslinjeseksjon0TrueNødnett i helsetjenesten<p>Denne veilederen skal være et verktøy for økt samhandling mellom de akuttmedisinske tjenestene ved at de skal kunne kommunisere internt og på tvers av etablerte kommune-, region- og helseforetaksgrenser i et felles, lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett – Nødnett.</p><p>Veilederen skal legge grunnlag for bruk av Nødnett for varsling og håndtering av henvendelser om behov for akuttmedisinsk hjelp, kommunikasjon innen helse- og omsorgstjenesten, og kommunikasjon med andre nødetater og beredskapsaktører. </p><p>Veilederen er helsetjenestens nivå 2 prosedyre og bygger på «<i>Felles sambandsreglement for Nødnett» </i>(Nivå 1 prosedyre) og skal danne grunnlag for utvikling av lokale prosedyrer (Nivå 3). <br></p>/retningslinjer/nodnett-i-helsetjenesten/seksjon?Tittel=drift-og-vedlikehold-11658
Vedlegghttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5075VedleggNødnett i helsetjenestenRetningslinjeseksjon0TrueNødnett i helsetjenesten<p>Denne veilederen skal være et verktøy for økt samhandling mellom de akuttmedisinske tjenestene ved at de skal kunne kommunisere internt og på tvers av etablerte kommune-, region- og helseforetaksgrenser i et felles, lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett – Nødnett.</p><p>Veilederen skal legge grunnlag for bruk av Nødnett for varsling og håndtering av henvendelser om behov for akuttmedisinsk hjelp, kommunikasjon innen helse- og omsorgstjenesten, og kommunikasjon med andre nødetater og beredskapsaktører. </p><p>Veilederen er helsetjenestens nivå 2 prosedyre og bygger på «<i>Felles sambandsreglement for Nødnett» </i>(Nivå 1 prosedyre) og skal danne grunnlag for utvikling av lokale prosedyrer (Nivå 3). <br></p>/retningslinjer/nodnett-i-helsetjenesten/seksjon?Tittel=vedlegg-11614