• Arbeidet startet primo 2014
  • Forventet ferdig: 2017
  • Prosjektleder: Ingunn Løvstad Sørensen
  • Ansvarlig avdeling: Sykehustjenester
  • Målgruppe: Spesialister og blivende spesialister innen ulike medisinske spesialiteter. Annet helsepersonell som arbeider med den aktuelle pasientgruppen.
  • Mål: Nasjonalt handlingsprogram for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet.​