​​Denne veilederen er en del av Helsedirektoratets oppfølging etter hendelsene 22.juli 2011.

​Vi håper alle vi skal slippe å oppleve liknende dimensjoner i en ulykke, en naturkatastrofe, eller en terrorhendelse igjen. Samtidig er det helsemyndighetenes oppgave å sørge for at vi samlet er best mulig rustet og kan yte en best mulig medisinsk innsats i eventuelle fremtidige masseskadesituasjoner.

Masseskadetriage som metode har som premiss at det ikke er tilstrekkelig ressurser til å gi hver og en den optimale behandlingen. Da må metoden hjelpe innsatspersonellet til å gjøre det viktigste først. Det betyr at de med mindre kritiske skader må vente, mens personellet prioriterer tiltak og behandling til de som trenger hjelpen mest.

Hensikten med en nasjonal modell er å øke sannsynligheten for at helsetjenesten kan håndtere alvorlige fremtidige masseskader uavhengig av hvor i landet det skjer. Veilederen skal sikre at alle typer personell benytter en hensiktsmessig arbeidsmetodikk og lik merking av skadde i det prioriteringsarbeidet som må utføres når det er ubalanse mellom antall skadde og tilgjengelige behandlings og transportressurser.