Med publiseringen av en nasjonal spesifikasjon for kostnader per pasient (KPP) etableres en felles standard for beregning av kostnader på pasientnivå i spesialisthelsetjenesten. Spesifikasjonen skal danne grunnlaget for oppbygging av KPP-modeller i helseforetakene.

Formålet med en felles KPP-standard er å:

  • Tilby en nasjonal mal for bygging av KPP- modeller, som kan gjøre det enklere for helseforetakene å komme i gang, og bidra til at KPP-modeller tas i bruk for virksomhetsstyring i helseforetak og regionale helseforetak.
  • Sikre lik praksis i beregningen av behandlingskostnader på tvers av helseforetak. Likhet er en forutsetning for at KPP- modeller i helseforetakene resulterer i nasjonalt sammenlignbare data.
  • Legge til rette for at kostnadsvektene i ISF-ordningen kan beregnes med grunnlag i KPP-data.​