• Arbeidet startet: primo 2014
  • Prosjektleder: Ingunn Løvstad Sørensen
  • Ansvarlig avdeling: Sykehustjenester
  • Målgruppe: Spesialister innen medisin, kirurgi, onkologi, radiologi og patologi. Også av interesse for allmennleger, annet helsepersonell, pasienter og pårørende.
  • Mål: Nasjonalt handlingsprogram for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet.