​Retningslinjenes overordnede målsetning er å bidra til et faglig godt og likeverdig tilbud til norske pasienter med Menières sykdom, uavhengig av bosted. 

Pasientinformasjon finnes i slutten av dokumentet.

Utgåtte versjoner

IS-1586 (01.10.2008–15.12.2016) (PDF)