​​I helsetjenesten er det behov for verktøy for hvordan man kan forebygge, utrede og behandle overvekt og fedme.

Fedme er ofte en kronisk lidelse som krever langsiktig – om ikke livslang – oppfølging. Gjennom konsultasjonen har man en unik mulighet til å informere og veilede pasienten; her kan vi nå fram med informasjon og veiledning til personer som ellers er vanskelig å nå med relevant helseinformasjon.

Vi håper disse retningslinjene kan være til hjelp for helsepersonell i møte med pasienter for bedre å kunne veilede og følge opp den enkelte pasient. Videre ønsker vi gjennom retningslinjene å stimulere til at helsepersonell tar et pådriveransvar i arbeidet med å tilrettelegge samfunnet på en måte som fremmer at de sunne valg blir de enkle valg.