Trykket versjon kan bestilles hos Fagbokforlaget

Kosthåndboken kan også bestilles hos andre bokhandlere på nett.

Kosthåndboken er et hjelpemiddel for å sikre god kvalitet i ernæringsarbeidet i hele helse- og omsorgstjenesten​​​​

God kvalitet handler om forsvarlighet og at ernæringstiltak er tilpasset den enkeltes behov. Kosthåndboken vil blant annet styrke ernæringskompetansen i helse- og omsorgstjenesten og være et verktøy for å implementere relevante nasjonale faglige retningslinjer.

Gå til enkeltkapitlene:

Forord
​1. Innledning
​2. Grunnleggende rammer
3. ​Næringsstoffer og matvaregrupper
​4. Kosthold i ulike livsfaser
​5. Religiøse og kulturelle kostholdshensyn
​6. Ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten
​7. Godt mattilbud
​8. Trygg mat
​9. God ernæringspraksis
​10. Tiltak når matinntaket blir for lite
​11. Standardkost
​12. Mat med tilpasset konsistens
​13. Spesialkost
​14. Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander
​15. Munn og tannhelse
​16. Legemiddelinteraksjoner
​17. Metode og prosess
​18. Vedlegg

Sentralt i denne veilederen

  • Den dekker helse og omsorgstjenesten, både institusjoner, hjemmebaserte tjenester og andre offentlige helsetjenester.
  • Tydeliggjør betydningen av å dokumentere og følge opp ernæringsstatus som en del av behandlingsansvaret.
  • Beskriver kostholdshensyn i ulike livsfaser, religiøse og kulturelle kostholdshensyn, samt ernæringsbehandling ved ulike diagnoser og sykdomstilstander.