https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2541<h2 class="ms-rteElement-H2B">Vaksinering, profylakse og infeksjonsforebyggende råd i forbindelse med reise (ikke rett)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Nei</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Vaksinering, forskrivning av medikamentprofylakse og generelle råd.</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>gravide</li> <li>barn</li> <li>pasienter med immunsvikt (for eksempel HIV-infeksjon)</li> <li>interaksjonsproblemer med annen medikasjon</li> <li>reisemål</li> <li>varighet av reise</li> <li>aktivitet på reisemålet</li> </ul> <p>Tidspunkt for reise avgjør når helsehjelpen bør gis.</p> </dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11284" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11284" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses ikke å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>