https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2481<h2 class="ms-rteElement-H2B">Benigne hudsvulster (ikke rett)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Utdypende forklaring på tilstand</dt> <dd>Godartede hudsvulvster, mollusker, vorter, føflekker, arr.</dd> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Nei</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>lokalisasjonen til svulstene</li> <li>omfang</li> <li>innvirkning på fysisk funksjonsnivå og livskvalitet</li> </ul> </dd> </dl></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11224" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11224" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses ikke å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses ikke å være alvorlig</dd> </dl></div></div></div>