https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2471<h2 class="ms-rteElement-H2B">Vansker knyttet til seksualitet i målgruppen - alvorlige (veiledende frist 4 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Utredning, somatisk helsevurdering, behandling, miljøtiltak, rådgivning/veiledning og gruppetilbud.</dd> <dt>Veiledende frist for start utredning</dt> <dd>4 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>endring i funksjonsnivå</li> <li>tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet</li> <li>aktuelle tidligere traumer</li> <li>fare for overgrep</li> <li>ukritisk seksuell atferd</li> <li>atferdsendring</li> <li>komorbiditet</li> <li>vansker knyttet til egen seksualitet og samliv eller graviditet</li> </ul> </dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11214" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11214" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2472<h2 class="ms-rteElement-H2B">Vansker knyttet til seksualitet i målgruppen - andre tilstander (veiledende frist 24 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Utredning, helsevurdering, behandling, miljøtiltak, rådgivning/veiledning og gruppetilbud.</dd> <dt>Veiledende frist for start utredning</dt> <dd>24 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>endring i funksjonsnivå</li> <li>tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet</li> <li>aktuelle tidligere traumer</li> <li>fare for overgrep</li> <li>ukritisk seksuell atferd</li> <li>atferdsendring</li> <li>komorbiditet</li> <li>vansker knyttet til egen seksualitet og samliv eller graviditet</li> </ul> </dd> </dl></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11215" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11215" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig</dd> </dl></div></div></div>