https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=3777<h2 class="ms-rteElement-H2B">Hjertesvikt, funksjonsklasse I-II (helsekrav til førerkort)</h2><div class="textContainer"><h3>Førerkortgruppe 1</h3><p>Helsekrav oppfylt. <br></p><h3>Førerkortgruppe 2 og 3 </h3><p>Helsekrav oppfylt dersom </p><p>a) ejeksjonsfraksjon er over 35 % og</p><p>b) EKG er uten tegn til iskemi eller arytmi ved 75 % belastning.</p><p>Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen.</p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-13873" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> <li><a href="#Praktisk" class="practicaladvicelink">Praktisk</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-13873" class="rasjonale"><table style="font-size:14px;background-color:rgb(255, 255, 255);"><tbody><tr><td> Lovdata.no: <a href="https://lovdata.no/forskrift/2004-01-19-298/%c2%a729">Førerkortforskriften vedlegg 1 – Helsekrav: § 29 Helsekrav ved hjertesvikt, klaffesykdommer og kardiomyopatier</a> <br></td></tr></tbody></table><p><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=hjerte-og-karsykdommer-10664#generelt-helsekrav-til-f%c3%b8rerkort-for-alle-typer-hjerte--og-karsykdommer">Ved all hjertesvikt, klaffesykdom og kardiomyopati gjelder helsekravet i § 25.</a><span></span></p></div><div id="<p>Kravet om EF>35% er gitt fordi ventrikkelfunksjonen er den viktigste markør for risikoen for synkope og plutselig død. </p>" class="praktisk"><p>Kravet om EF>35% er gitt fordi ventrikkelfunksjonen er den viktigste markør for risikoen for synkope og plutselig død. </p></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=3778<h2 class="ms-rteElement-H2B">Hjertesvikt, funksjonsklasse III (helsekrav til førerkort)</h2><div class="textContainer"><h3>Førerkortgruppe 1 </h3><p>Helsekrav oppfylt.<br></p><h3>Førerkortgruppe 2 og 3 </h3><p>Helsekrav ikke oppfylt. <br></p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-13874" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-13874" class="rasjonale"><table><tbody><tr><td>Lovdata.no: <a href="https://lovdata.no/forskrift/2004-01-19-298/%c2%a729">Førerkortforskriften vedlegg 1 – Helsekrav: § 29 Helsekrav ved hjertesvikt, klaffesykdommer og kardiomyopatier</a> <br></td></tr></tbody></table><p><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=hjerte-og-karsykdommer-10664#generelt-helsekrav-til-f%c3%b8rerkort-for-alle-typer-hjerte--og-karsykdommer">Ved all hjertesvikt, klaffesykdom og kardiomyopati gjelder helsekravet i § 25.</a></p></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=3779<h2 class="ms-rteElement-H2B">Hjertesvikt, funksjonsklasse IV (helsekrav til førerkort)</h2><div class="textContainer"><h3>Førerkortgruppe 1, 2 og 3</h3><p>Helsekrav ikke oppfylt.<br></p><h3><br></h3></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-13875" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> <li><a href="#Praktisk" class="practicaladvicelink">Praktisk</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-13875" class="rasjonale"><table><tbody><tr><td>Lovdata.no: <a href="https://lovdata.no/forskrift/2004-01-19-298/%c2%a729">Førerkortforskriften vedlegg 1 – Helsekrav: § 29 Helsekrav ved hjertesvikt, klaffesykdommer og kardiomyopatier</a> <br></td></tr></tbody></table><p><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=hjerte-og-karsykdommer-10664#generelt-helsekrav-til-f%c3%b8rerkort-for-alle-typer-hjerte--og-karsykdommer">Ved all hjertesvikt, klaffesykdom og kardiomyopati gjelder helsekravet i § 25.</a></p></div><div id="<p>Kravet om EF>35% er gitt fordi ventrikkelfunksjonen er den viktigste markør for risikoen for synkope og plutselig død. I funksjonsklasse IV kommer i tillegg at åndenød og manglende sirkulatorisk reserve reduserer kjøreevnen. </p>" class="praktisk"><p>Kravet om EF>35% er gitt fordi ventrikkelfunksjonen er den viktigste markør for risikoen for synkope og plutselig død. I funksjonsklasse IV kommer i tillegg at åndenød og manglende sirkulatorisk reserve reduserer kjøreevnen. </p></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=3780<h2 class="ms-rteElement-H2B">Kunstig hjerte - «left ventricular assist device» (LVAD) (helsekrav til førerkort)</h2><div class="textContainer"><h3>Førerkortgruppe 1</h3><p>Helsekrav oppfylt etter tre måneder etter vurdering av behandlende spesialist.</p><p>Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen.</p><h3>Førerkortgruppe 2 og 3</h3><p>Helsekrav<strong></strong> ikke oppfylt.<br></p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-13876" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> <li><a href="#Praktisk" class="practicaladvicelink">Praktisk</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-13876" class="rasjonale"><table><tbody><tr><td>Lovdata.no: <a href="https://lovdata.no/forskrift/2004-01-19-298/%c2%a729">Førerkortforskriften vedlegg 1 – Helsekrav: § 29 Helsekrav ved hjertesvikt, klaffesykdommer og kardiomyopatier</a> <br></td></tr></tbody></table><p><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=hjerte-og-karsykdommer-10664#generelt-helsekrav-til-f%c3%b8rerkort-for-alle-typer-hjerte--og-karsykdommer">Ved all hjertesvikt, klaffesykdom og kardiomyopati gjelder helsekravet i § 25.</a></p></div><div id="<p>Årlig risiko for akutte episoder er 5-10 %, med størst risiko rett etter inngrepet. Akutte episoder som kan inntreffe, er hjerneslag, arytmi eller funksjonssvikt i LVAD. Helsekravene er dermed ikke oppfylt for førerett til gruppe 2 og 3. </p><p><br></p>" class="praktisk"><p>Årlig risiko for akutte episoder er 5-10 %, med størst risiko rett etter inngrepet. Akutte episoder som kan inntreffe, er hjerneslag, arytmi eller funksjonssvikt i LVAD. Helsekravene er dermed ikke oppfylt for førerett til gruppe 2 og 3. </p><p><br></p></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=3781<h2 class="ms-rteElement-H2B">Hjertetransplanterte (helsekrav til førerkort)</h2><div class="textContainer"><h3>Førerkortgruppe 1</h3><p>Helsekrav oppfylt en måned etter utskrivelse dersom</p><p>a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning</p><p>b) det ikke er malign arytmi</p><p>c) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse IV</p><p>d) ejeksjonsfraksjon er over 35 %</p><h3>Førerkortgruppe 2 </h3><p>Helsekrav oppfylt etter ett år dersom</p><p>a) ejeksjonsfraksjon er over 40 %</p><p>b) arbeids-EKG er uten tegn til iskemi eller arytmi ved 75 % belastning og</p><p>c) det ikke er graft-rejeksjon av betydning</p><p>Helseattest for førerkortgruppe 2 kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen.</p><h3>Førerkortgruppe 3 </h3><p>Helsekrav ikke oppfylt. </p><p><br></p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-13877" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> <li><a href="#Praktisk" class="practicaladvicelink">Praktisk</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-13877" class="rasjonale"><table><tbody><tr><td>Lovdata.no: <a href="https://lovdata.no/forskrift/2004-01-19-298/%c2%a729">Førerkortforskriften vedlegg 1 – Helsekrav: § 29 Helsekrav ved hjertesvikt, klaffesykdommer og kardiomyopatier</a> <br></td></tr></tbody></table><p><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=hjerte-og-karsykdommer-10664#generelt-helsekrav-til-f%c3%b8rerkort-for-alle-typer-hjerte--og-karsykdommer">Ved all hjertesvikt, klaffesykdom og kardiomyopati gjelder helsekravet i § 25.</a></p></div><div id="<p>Malign arytmi er stort sett ensbetydende med ventrikkeltakykardi eller ventrikkelflimmer. Det kan også være andre arytmier som gir alvorlig påvirkning av blodsirkulasjonen.</p><p>Etter hjertetransplantasjon er farene for en akutt episode lav, dvs. under 20 %. Dette gir førerett i gruppe 1. For gruppe 2 og 3 må årlig undersøkelse ligge til grunn for å bedømme om det foreligger tilfredsstillende hjertefunksjon. </p>" class="praktisk"><p>Malign arytmi er stort sett ensbetydende med ventrikkeltakykardi eller ventrikkelflimmer. Det kan også være andre arytmier som gir alvorlig påvirkning av blodsirkulasjonen.</p><p>Etter hjertetransplantasjon er farene for en akutt episode lav, dvs. under 20 %. Dette gir førerett i gruppe 1. For gruppe 2 og 3 må årlig undersøkelse ligge til grunn for å bedømme om det foreligger tilfredsstillende hjertefunksjon. </p></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=3782<h2 class="ms-rteElement-H2B">Aortastenose (helsekrav til førerkort)</h2><div class="textContainer"><h3>Førerkortgruppe 1</h3><p>Helsekrav er oppfylt dersom</p><p>a) stenosen ikke har gitt synkope og</p><p>b) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse IV</p><p>Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen.</p><h3>Førerkortgruppe 2 og 3 </h3><p>Helsekrav er oppfylt dersom</p><p>a) stenosen ikke har gitt synkope eller nærsynkope</p><p>b) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse III eller IV og</p><p>c) stenosen ikke er vurdert som «alvorlig» ved ekkokardiografi</p><p>Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen. </p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-13878" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> <li><a href="#Praktisk" class="practicaladvicelink">Praktisk</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-13878" class="rasjonale"><table><tbody><tr><td>Lovdata.no: <a href="https://lovdata.no/forskrift/2004-01-19-298/%c2%a729">Førerkortforskriften vedlegg 1 – Helsekrav: § 29 Helsekrav ved hjertesvikt, klaffesykdommer og kardiomyopatier</a> <br></td></tr></tbody></table><p><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=hjerte-og-karsykdommer-10664#generelt-helsekrav-til-f%c3%b8rerkort-for-alle-typer-hjerte--og-karsykdommer">Ved all hjertesvikt, klaffesykdom og kardiomyopati gjelder helsekravet i § 25.</a></p></div><div id="<p>Aortastenose med synkope eller nærsynkope diskvalifiserer umiddelbart for førerett.</p><p>Klaffesykdommer innebærer meget lav årlig risiko for akutte episoder (under 2 %) så lenge funksjonsklassen er I-II og klaffesykdommen ikke har gitt (nær-)synkope.</p><p>"Alvorlig" aortastenose er som hovedregel en stenose med beregnet areal < 1 cm<sup>2 </sup>eller 0,6 cm<sup>2</sup>/BSA (indeksert til kroppsstørrelse). </p>" class="praktisk"><p>Aortastenose med synkope eller nærsynkope diskvalifiserer umiddelbart for førerett.</p><p>Klaffesykdommer innebærer meget lav årlig risiko for akutte episoder (under 2 %) så lenge funksjonsklassen er I-II og klaffesykdommen ikke har gitt (nær-)synkope.</p><p>"Alvorlig" aortastenose er som hovedregel en stenose med beregnet areal < 1 cm<sup>2 </sup>eller 0,6 cm<sup>2</sup>/BSA (indeksert til kroppsstørrelse). </p></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=3783<h2 class="ms-rteElement-H2B">Aortainsuffisiens (helsekrav til førerkort)</h2><div class="textContainer"><h3>Førerkortgruppe 1</h3><p>Helsekrav oppfylt, med mindre klaffefeilen gir hjertesvikt i funksjonsklasse IV.</p><h3>Førerkortgruppe 2 og 3 <br></h3><p>Helsekrav er oppfylt, med mindre klaffefeilen gir hjertesvikt i funksjonsklasse III eller IV.</p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-13879" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> <li><a href="#Praktisk" class="practicaladvicelink">Praktisk</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-13879" class="rasjonale"><table><tbody><tr><td>Lovdata.no: <a href="https://lovdata.no/forskrift/2004-01-19-298/%c2%a729">Førerkortforskriften vedlegg 1 – Helsekrav: § 29 Helsekrav ved hjertesvikt, klaffesykdommer og kardiomyopatier</a> <br></td></tr></tbody></table><p><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=hjerte-og-karsykdommer-10664#generelt-helsekrav-til-f%c3%b8rerkort-for-alle-typer-hjerte--og-karsykdommer">Ved all hjertesvikt, klaffesykdom og kardiomyopati gjelder helsekravet i § 25.</a></p></div><div id="<p>Klaffesykdommer innebærer meget lav årlig risiko for akutte episoder (under 2 %) så lenge funksjonsklassen er I-II og klaffesykdommen ikke har gitt (nær-)synkope.</p>" class="praktisk"><p>Klaffesykdommer innebærer meget lav årlig risiko for akutte episoder (under 2 %) så lenge funksjonsklassen er I-II og klaffesykdommen ikke har gitt (nær-)synkope.</p></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=3784<h2 class="ms-rteElement-H2B">Mitralstenose (helsekrav til førerkort)</h2><div class="textContainer"><h3>Førerkortgruppe 1</h3><p>Helsekrav oppfylt, med mindre det har vært synkope.</p><h3>Førerkortgruppe 2 og 3</h3><p>Helsekrav er oppfylt, med mindre</p><p>a) klaffefeilen gir hjertesvikt i funksjonsklasse III eller IV eller</p><p>b) det er alvorlig pulmonal hypertensjon<br></p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-13880" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> <li><a href="#Praktisk" class="practicaladvicelink">Praktisk</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-13880" class="rasjonale"><table><tbody><tr><td>Lovdata.no: <a href="https://lovdata.no/forskrift/2004-01-19-298/%c2%a729">Førerkortforskriften vedlegg 1 – Helsekrav: § 29 Helsekrav ved hjertesvikt, klaffesykdommer og kardiomyopatier</a> <br></td></tr></tbody></table><p><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=hjerte-og-karsykdommer-10664#generelt-helsekrav-til-f%c3%b8rerkort-for-alle-typer-hjerte--og-karsykdommer">Ved all hjertesvikt, klaffesykdom og kardiomyopati gjelder helsekravet i § 25.</a></p></div><div id="<p>Klaffesykdommer innebærer meget lav årlig risiko for akutte episoder (under 2 %) så lenge funksjonsklassen er I-II og klaffesykdommen ikke har gitt (nær-)synkope.</p>" class="praktisk"><p>Klaffesykdommer innebærer meget lav årlig risiko for akutte episoder (under 2 %) så lenge funksjonsklassen er I-II og klaffesykdommen ikke har gitt (nær-)synkope.</p></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=3785<h2 class="ms-rteElement-H2B">Mitralinsuffisiens (helsekrav til førerkort)</h2><div class="textContainer"><h3>Førerkortgruppe 1</h3><p>Helsekrav er oppfylt, med mindre klaffefeilen gir hjertesvikt i funksjonsklasse IV. <br></p><h3>Førerkortgruppe 2 og 3</h3><p>Helsekrav er oppfylt, med mindre</p><p>a) klaffefeilen gir hjertesvikt i funksjonsklasse III eller IV, eller</p><p>b) ejeksjonsfraksjon er under 35 %</p><p><br></p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-13881" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> <li><a href="#Praktisk" class="practicaladvicelink">Praktisk</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-13881" class="rasjonale"><table><tbody><tr><td>Lovdata.no: <a href="https://lovdata.no/forskrift/2004-01-19-298/%c2%a729">Førerkortforskriften vedlegg 1 – Helsekrav: § 29 Helsekrav ved hjertesvikt, klaffesykdommer og kardiomyopatier</a> <br></td></tr></tbody></table><p><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=hjerte-og-karsykdommer-10664#generelt-helsekrav-til-f%c3%b8rerkort-for-alle-typer-hjerte--og-karsykdommer">Ved all hjertesvikt, klaffesykdom og kardiomyopati gjelder helsekravet i § 25.</a></p></div><div id="<p>Klaffesykdommer innebærer meget lav årlig risiko for akutte episoder (under 2 %) så lenge funksjonsklassen er I – II og klaffesykdommen ikke har gitt (nær-)synkope.</p>" class="praktisk"><p>Klaffesykdommer innebærer meget lav årlig risiko for akutte episoder (under 2 %) så lenge funksjonsklassen er I – II og klaffesykdommen ikke har gitt (nær-)synkope.</p></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=3786<h2 class="ms-rteElement-H2B">Klaffeopererte (helsekrav til førerkort)</h2><div class="textContainer"><h3>Førerkortgruppe 1</h3><p>Helsekrav oppfylt etter tilstrekkelig sårtilheling dersom</p><p>a) det ikke er alvorlige arytmier og </p><p>b) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse IV og</p><p>c) antikoagulasjonsbehandling er gitt der dette er indisert etter medisinske retningslinjer</p><p>Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år, før den kan gis for inntil fem år av gangen.</p><h3>Førerkortgruppe 2 og 3</h3><p>Helsekrav oppfylt etter tilstrekkelig sårtilheling dersom</p><p>a) det ikke er alvorlige arytmier </p><p>b) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse III eller IV og</p><p>c) ejeksjonsfraksjon er over 35 %</p><p>d) antikoagulasjonsbehandling er gitt etter medisinske retningslinjer</p><p>Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen.</p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-13882" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> <li><a href="#Praktisk" class="practicaladvicelink">Praktisk</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-13882" class="rasjonale"><table><tbody><tr><td>Lovdata.no: <a href="https://lovdata.no/forskrift/2004-01-19-298/%c2%a729">Førerkortforskriften vedlegg 1 – Helsekrav: § 29 Helsekrav ved hjertesvikt, klaffesykdommer og kardiomyopatier</a> <br></td></tr></tbody></table><p><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=hjerte-og-karsykdommer-10664#generelt-helsekrav-til-f%c3%b8rerkort-for-alle-typer-hjerte--og-karsykdommer">Ved all hjertesvikt, klaffesykdom og kardiomyopati gjelder helsekravet i § 25.</a></p></div><div id="<p>Det er lett øket risiko for hjerneslag for klaffeopererte, men ikke i en grad som gjør restriksjoner nødvendige så lenge hjertefunksjonen er tilfredsstillende. Antikoagulasjon kreves dersom det er indisert etter vanlige, kliniske retningslinjer. </p>" class="praktisk"><p>Det er lett øket risiko for hjerneslag for klaffeopererte, men ikke i en grad som gjør restriksjoner nødvendige så lenge hjertefunksjonen er tilfredsstillende. Antikoagulasjon kreves dersom det er indisert etter vanlige, kliniske retningslinjer. </p></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=3787<h2 class="ms-rteElement-H2B">Aortaaneurisme (helsekrav til førerkort)</h2><div class="textContainer"><h3>Førerkortgruppe 1</h3><p>Helsekrav oppfylt ved symptomfrihet.</p><h3>Førerkortgruppe 2 og 3 </h3><p>Helsekrav oppfylt ved symptomfrihet og aortaaneurismet har en diameter mindre enn 5,5 cm. </p><p>Helseattest kan gis for inntil ett år av gangen.</p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-13883" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> <li><a href="#Praktisk" class="practicaladvicelink">Praktisk</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-13883" class="rasjonale"><table><tbody><tr><td>Lovdata.no: <a href="https://lovdata.no/forskrift/2004-01-19-298/%c2%a729">Førerkortforskriften vedlegg 1 – Helsekrav: § 29 Helsekrav ved hjertesvikt, klaffesykdommer og kardiomyopatier</a> <br></td></tr></tbody></table><p><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=hjerte-og-karsykdommer-10664#generelt-helsekrav-til-f%c3%b8rerkort-for-alle-typer-hjerte--og-karsykdommer">Ved all hjertesvikt, klaffesykdom og kardiomyopati gjelder helsekravet i § 25.</a></p></div><div id="<p>Det er ikke skille på torakalt eller abdominalt aneurisme. Når diameter på aorta øker over 5,5 cm, øker også årlig risiko for akutt hendelse til over 2 %. Helsekrav til førerkort i gruppe 2 og 3 er dermed ikke oppfylt.</p>" class="praktisk"><p>Det er ikke skille på torakalt eller abdominalt aneurisme. Når diameter på aorta øker over 5,5 cm, øker også årlig risiko for akutt hendelse til over 2 %. Helsekrav til førerkort i gruppe 2 og 3 er dermed ikke oppfylt.</p></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=3788<h2 class="ms-rteElement-H2B">Aortadisseksjon (helsekrav til førerkort)</h2><div class="textContainer"><h3>Førerkortgruppe 1</h3><p>Helsekrav oppfylt etter vurdering av relevant spesialist dersom det foreligger</p><p>a) symptomfrihet over fire uker og</p><p>b) velkontrollert blodtrykk</p><h3>Førerkortgruppe 2 og 3 </h3><p>Helsekrav ikke oppfylt. <br></p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-13884" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-13884" class="rasjonale"><table><tbody><tr><td>Lovdata.no: <a href="https://lovdata.no/forskrift/2004-01-19-298/%c2%a729">Førerkortforskriften vedlegg 1 – Helsekrav: § 29 Helsekrav ved hjertesvikt, klaffesykdommer og kardiomyopatier</a> <br></td></tr></tbody></table><p><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=hjerte-og-karsykdommer-10664#generelt-helsekrav-til-f%c3%b8rerkort-for-alle-typer-hjerte--og-karsykdommer">Ved all hjertesvikt, klaffesykdom og kardiomyopati gjelder helsekravet i § 25.</a></p></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=3789<h2 class="ms-rteElement-H2B">Hypertensjon (helsekrav til førerkort)</h2><div class="textContainer"><h3>Førerkortgruppe 1</h3><p>Helsekrav oppfylt dersom det etter medisinsk vurdering ikke foreligger økt trafikksikkerhetsrisiko. </p><h3>Førerkortgruppe 2 og 3 </h3><p>Helsekrav oppfylt dersom</p><p>a) gjentatte målinger viser SBT under 180 mmHg og DBT under 110 mmHg og</p><p>b) det er oppnådd stabile verdier uten bivirkninger som påvirker kjøreevnen<br></p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-13885" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> <li><a href="#Praktisk" class="practicaladvicelink">Praktisk</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-13885" class="rasjonale"><table><tbody><tr><td>Lovdata.no: <a href="https://lovdata.no/forskrift/2004-01-19-298/%c2%a729">Førerkortforskriften vedlegg 1 – Helsekrav: § 29 Helsekrav ved hjertesvikt, klaffesykdommer og kardiomyopatier</a> <br></td></tr></tbody></table><p><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=hjerte-og-karsykdommer-10664#generelt-helsekrav-til-f%c3%b8rerkort-for-alle-typer-hjerte--og-karsykdommer">Ved all hjertesvikt, klaffesykdom og kardiomyopati gjelder helsekravet i § 25.</a></p></div><div id="<p>Forhøyet blodtrykk innebærer ikke en høy årlig risiko for akutt episode. Helsekrav for gruppe 1 er oppfylt så lenge det ikke er hvilesymptomer. Vedvarende verdier (mer enn tre måneder) over de angitte grenser for helsekravene i gruppe 2 og 3 innebærer så høy risiko for hjerneslag eller hjerteinfarkt at kjøringen må opphøre inntil tilfredsstillende blodtrykksverdier er oppnådd.</p>" class="praktisk"><p>Forhøyet blodtrykk innebærer ikke en høy årlig risiko for akutt episode. Helsekrav for gruppe 1 er oppfylt så lenge det ikke er hvilesymptomer. Vedvarende verdier (mer enn tre måneder) over de angitte grenser for helsekravene i gruppe 2 og 3 innebærer så høy risiko for hjerneslag eller hjerteinfarkt at kjøringen må opphøre inntil tilfredsstillende blodtrykksverdier er oppnådd.</p></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=3790<h2 class="ms-rteElement-H2B">Hypertrofisk kardiomyopati (helsekrav til førerkort)</h2><div class="textContainer"><h3>Førerkortgruppe 1</h3><p>Helsekrav oppfylt, med mindre det har vært synkope.</p><p>Etter synkope er helsekrav oppfylt bare dersom tilstanden er tilfredsstillende behandlet og spesialist vurderer lav årlig risiko for ny synkope.</p><h3>Førerkortgruppe 2 og 3</h3><p>Helsekrav er oppfylt, med mindre det har vært synkope eller to av følgende risikofaktorer er til stede: </p><p>a) veggtykkelse mer enn 30 mm</p><p>b) ikke-vedvarende eller vedvarende VT (NVST)</p><p>c) plutselig død hos førstegradsslektning</p><p>d) manglende blodtrykksrespons ved arbeidsbelastning </p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-13886" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> <li><a href="#Praktisk" class="practicaladvicelink">Praktisk</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-13886" class="rasjonale"><table><tbody><tr><td>Lovdata.no: <a href="https://lovdata.no/forskrift/2004-01-19-298/%c2%a729">Førerkortforskriften vedlegg 1 – Helsekrav: § 29 Helsekrav ved hjertesvikt, klaffesykdommer og kardiomyopatier</a> <br></td></tr></tbody></table><p><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=hjerte-og-karsykdommer-10664#generelt-helsekrav-til-f%c3%b8rerkort-for-alle-typer-hjerte--og-karsykdommer">Ved all hjertesvikt, klaffesykdom og kardiomyopati gjelder helsekravet i § 25.</a></p></div><div id="<p>Åndenød i hvile bør vurderes som en situasjon som gir nedsatt kjøreevne i en grad som gjør at helsekrav ikke er oppfylt for gruppe 1. Ved synkope skal det vurderes om anstrengelse eller dehydrering er utløsende årsak. Slik synkope er ikke indikasjon for ICD. </p>" class="praktisk"><p>Åndenød i hvile bør vurderes som en situasjon som gir nedsatt kjøreevne i en grad som gjør at helsekrav ikke er oppfylt for gruppe 1. Ved synkope skal det vurderes om anstrengelse eller dehydrering er utløsende årsak. Slik synkope er ikke indikasjon for ICD. </p></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=3791<h2 class="ms-rteElement-H2B">Brugada syndrom (helsekrav til førerkort)</h2><div class="textContainer"><p>Brugada syndrom er ofte tilfeldig påvist. Der det <strong>ikke </strong>har vært symptomer som synkope eller plutselig hjertestans, er årlig risiko for plutselig anfall under 1 %. Helsekravet er da oppfylt for alle førerkortgrupper.<br></p><h3>Førerkortgruppe 1</h3><ul><li><span></span>Helsekrav ikke oppfylt dersom det har vært hjertestans.</li><li>Helsekrav kan være oppfylt etter spesialistvurdering ved velfungerende ICD.</li></ul><span></span><h3>Førerkortgruppe 2 og 3 </h3><p>Helsekrav ikke oppfylt dersom det har vært hjertestans.<br></p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-13887" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-13887" class="rasjonale"><table><tbody><tr><td>Lovdata.no: <a href="https://lovdata.no/forskrift/2004-01-19-298/%c2%a729">Førerkortforskriften vedlegg 1 – Helsekrav: § 29 Helsekrav ved hjertesvikt, klaffesykdommer og kardiomyopatier</a> <br></td></tr></tbody></table><p><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=hjerte-og-karsykdommer-10664#generelt-helsekrav-til-f%c3%b8rerkort-for-alle-typer-hjerte--og-karsykdommer">Ved all hjertesvikt, klaffesykdom og kardiomyopati gjelder helsekravet i § 25.</a></p></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=3792<h2 class="ms-rteElement-H2B">Lang QT-syndrom (helsekrav til førerkort)</h2><div class="textContainer"><h3>Førerkortgruppe 1</h3><p>Helsekrav <strong>ikke oppfylt </strong>dersom det har vært</p><p>a) sannsynlig LQT-relatert synkope </p><p>b) ventrikkelarytmi av typen Torsade eller</p><p>c) QTc mer enn 500 ms</p><p>Helsekrav <strong>oppfylt </strong>dersom spesialist vurderer lav årlig risiko for arytmi med bevissthetspåvirkning ved</p><p>a) iverksatt behandling og/eller</p><p>b) velfungerende ICD</p><p>Helseattest kan gis for inntil ett år første gang deretter fem år av gangen.</p><h3>Førerkortgruppe 2 og 3</h3><p>Helsekrav <strong>ikke oppfylt </strong>dersom det har vært</p><p>a) sannsynlig LQT-relatert synkope </p><p>b) ventrikkelarytmi av typen Torsade eller</p><p>c) QTc mer enn 500 ms</p><p><br></p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-13888" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-13888" class="rasjonale"><table><tbody><tr><td>Lovdata.no: <a href="https://lovdata.no/forskrift/2004-01-19-298/%c2%a729">Førerkortforskriften vedlegg 1 – Helsekrav: § 29 Helsekrav ved hjertesvikt, klaffesykdommer og kardiomyopatier</a> <br></td></tr></tbody></table><p><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=hjerte-og-karsykdommer-10664#generelt-helsekrav-til-f%c3%b8rerkort-for-alle-typer-hjerte--og-karsykdommer">Ved all hjertesvikt, klaffesykdom og kardiomyopati gjelder helsekravet i § 25.</a></p></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=3793<h2 class="ms-rteElement-H2B">Andre kardiomyopatier (ARVC etc.) (helsekrav for førerkort)</h2><div class="textContainer"><h3>Førerkortgruppe 1</h3><p>Helsekrav oppfylt dersom relevant spesialist vurderer lav årlig risiko for arytmi med bevissthetspåvirkning ved</p><p>a) iverksatt behandling og/eller</p><p>b) velfungerende ICD</p><p>Helseattest kan gis for inntil ett år første gang, deretter for fem år.</p><h3>Førerkortgruppe 2 og 3</h3><p>Helsekrav ikke oppfylt.<br></p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-13889" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-13889" class="rasjonale"><table><tbody><tr><td>Lovdata.no: <a href="https://lovdata.no/forskrift/2004-01-19-298/%c2%a729">Førerkortforskriften vedlegg 1 – Helsekrav: § 29 Helsekrav ved hjertesvikt, klaffesykdommer og kardiomyopatier</a> <br></td></tr></tbody></table><p><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=hjerte-og-karsykdommer-10664#generelt-helsekrav-til-f%c3%b8rerkort-for-alle-typer-hjerte--og-karsykdommer">Ved all hjertesvikt, klaffesykdom og kardiomyopati gjelder helsekravet i § 25.</a></p></div></div></div>