For å forebygge kjønnslemlestelse og fange opp de som trenger helsehjelp som følge av slike inngrep, er det bestemt at helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal tilby samtale om kjønnslemlestelse til foreldre og jenter med bakgrunn fra aktuelle land, på 1.trinn og på 5.trinn. Jenter med bakgrunn fra samfunn hvor kjønnslemlestelse er utbredt, skal også få tilbud om underlivsundersøkelse.

I tillegg skal jenter fra de aktuelle landene få tilbud om samtale og underlivsundersøkelse på ungdomsskoletrinnet.

Veilederen er ment å være til hjelp for ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten som skal gjennomføre tilbudet.

Informasjonsbrev og skjema for samtykkereklæringer er oppdatert 2011 og kan lastes ned nedenfor.  

​Generell informasjonInvitasjon til samtale 1. trinnInvitasjon til samtale 5. trinnInvitasjon til samtale på ungdomsskoletrinnet​Samtykkeerklæring 1. og 5. trinn (for foreldre)​Samtykkeerkæring ungdomsskolen​
Norsk (bokmål)

Arabisk

Engelsk

Fransk

Somali​
Norsk (bokmål)

Arabisk

Engelsk

Fransk

Somali​​
​Norsk (bokmål)

Arabisk

Engelsk

Fransk

Somali​​
Norsk (bokmål)

Arabisk

Engelsk

Fransk

Somali​​​​
​Norsk (bokmål)

Arabisk

Engelsk

Fransk

Somali​​​
Norsk (bokmål)

Arabisk

Engelsk

Fransk

Somali​​​