https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2404<h2 class="ms-rteElement-H2B">Kronisk diare - uten blødning eller klinisk signifikant vekttap (veiledende frist 6 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Utdypende forklaring på tilstand</dt> <dd>Må ha vart over 6 uker uten sikker bedring, og seponering av legemidler/rusmidler som kan gi diarè bør være forsøkt i primærhelsetjenesten. Jevnt over vandig til grøtaktig konsistens og økt avføringsvolum forutsettes.</dd> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Undersøkelse av primært tykktarm og tynntarm, bukspyttkjertel, lever og galleveier avhengig av klinikk og funn. Det kan også være nødvendig med mer omfattende indremedisinsk utredning.</dd> <dt>Veiledende frist for start utredning</dt> <dd>6 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <p>Forhold som øker sannsynligheten for organisk sykdom:</p> <ul> <li>nattlig diare</li> <li>forekomst av cøliaki</li><li>inflammatorisk tarmsykdom i nær familie</li> <li>avvik i blod (for eksempel jernmangel, B12-mangel)</li><li>avføringsprøver (calprotectin)</li> <li>tidligere cholecystectomi og strålebehandling mot abdomen</li> <li>debut i forbindelse med nylig utenlandsreise til tropisk område</li> </ul> <p>Når det vurderes at det ikke foreligger realistisk risiko for underliggende sykdom som krever raskere avklaring, kan frist settes inntil 26 uker.</p> <p>Dersom tilstanden kan følges videre i primærhelsetjenesten gis det ikke rett til nødvendig helsehjelp. Det legges da vekt på:</p> <ul> <li>symptomer med lav alvorlighetsgrad</li> <li>symptomer med lav risiko for alvorlig sykdom som har "kommet og gått over tid" og som ikke progredierer: Normale blodprøver, avføringsprøver og andre relevante undersøkelser</li> <li>pasienten har vært til en eller flere utredninger ved tilsvarende symptomer i løpet av de siste årene, og symptombildet er ikke vesentlig endret</li> </ul> </dd> </dl></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11147" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11147" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig</dd> </dl></div></div></div>