https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2396<h2 class="ms-rteElement-H2B">GI-blødning - friskt blod på toalettpapiret, uten anemi eller jernmangel (ikke rett)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Utdypende forklaring på tilstand</dt> <dd>Forutsetter normal anorectoskopi med eksplorasjon hos fastlege. Når det er tvil om nødvendigheten av å gi rett til nødvendig helsehjelp kan en supplerende rectosigmoideoskopi i spesialisthelsetjenesten gjennomføres.</dd> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Nei</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <p>Pasienter som ikke har fått eller kan få utført anorectal skopiundersøkelse i primærhelsetjenesten, vurderes etter annen veileder for GI-blødning.</p> </dd> </dl></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11143" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11143" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses ikke å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses ikke å være alvorlig</dd> </dl></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2397<h2 class="ms-rteElement-H2B">GI-blødning - med jernmangelanemi pasient over 40 år (veiledende frist 2 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Utdypende forklaring på tilstand</dt> <dd>Synlig eller okkult blødning.</dd> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Utredning av GI-traktus med hensyn til blødningsfokus spesielt malign sykdom, eventuelt andre blødningsårsaker. Endoskopier, eventuelt rtg. CT/MR modaliteter, scintigrafi.</dd> <dt>Veiledende frist for start utredning</dt> <dd>2 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>arvelig disposisjon for colerectal neoplasi</li> <li>allmennsymptomer som nedsatt matlyst og vekttap</li> <li>blødning over tid og observasjon av synlig blod</li> </ul> <p>Risikoen for kreft øker særlig ved alder over 55 år.</p> </dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11140" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11140" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2398<h2 class="ms-rteElement-H2B">GI-blødning - med jernmangelanemi pasient under 40 år (veiledende frist 4 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Utdypende forklaring på tilstand</dt> <dd>Synlig eller okkult blødning.</dd> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Utredning av GI-traktus med hensyn til blødningsfokus. Mest sannsynlig foreligger benign tilstand som IBD eller ulcus i GI tractus, men malign sykdom og eventuelt andre blødningsårsaker kan ikke utelukkes. Endoskopier, eventuelt rtg. CT/MR modaliteter, scintigrafi.</dd> <dt>Veiledende frist for start utredning</dt> <dd>4 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>arvelig disposisjon for colerectal neoplasi</li> <li>allmennsymptomer som nedsatt matlyst og vekttap</li> <li>blødning over tid og observasjon av mørkt blod</li> </ul> <p>Risikoen for kreft øker særlig ved alder over 55 år</p> <p>Uansett årsak krever dette kliniske bildet rask diagnostisk avklaring.</p> </dd> </dl></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11139" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11139" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses å være alvorlig</dd> </dl></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2399<h2 class="ms-rteElement-H2B">GI-blødning - uten anemi pasient over 40 år (veiledende frist 4 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Utdypende forklaring på tilstand</dt> <dd>Okkult eller synlig blødning.</dd> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Utredning av GI-traktus med hensyn til blødningsfokus spesielt malign sykdom, eventuelt andre blødningsårsaker. Endoskopier, eventuelt rtg. CT/MR modaliteter, scintigrafi.</dd> <dt>Veiledende frist for start utredning</dt> <dd>4 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>arvelig disposisjon for colerectal neoplasi</li> <li>allmennsymptomer som nedsatt matlyst og vekttap</li> <li>blødning over tid og observasjon av synlig blod</li> </ul> <p>Risikoen for kreft øker særlig ved alder over 55 år.</p> </dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11142" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11142" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2400<h2 class="ms-rteElement-H2B">GI-blødning - uten anemi pasient under 40 år (veiledende frist 6 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Utdypende forklaring på tilstand</dt> <dd>Synlig eller okkult blødning. Ved kun okkult blødning uten kliniske symptomer er det viktig at tilstrekkelig antall avføringsprøver er tatt i hensyn til gjeldene anbefalinger. </dd> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Utredning</dd> <dt>Veiledende frist for start utredning</dt> <dd>6 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>økt risiko for kreft</li> <li>arvelig disposisjon for colerectal neoplasi</li> <li>allmennsymptomer som nedsatt matlyst og vekttap</li> <li>blødning over tid og observasjon av blod</li> <li>utfall i laboratorieprøver av betydning</li> <li>mistanke om inflammatorisk tarmsykdom</li> </ul> <p>Uansett årsak krever dette kliniske bildediagnostisk avklaring innen rimelig tid.</p> </dd> </dl></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11141" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11141" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses å være alvorlig</dd> </dl></div></div></div>