https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2393<h2 class="ms-rteElement-H2B">Dyspepsi - lett og ukomplisert pasient under 45 år (ikke rett)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Utdypende forklaring på tilstand</dt> <dd>Typisk lett fordøyelsesbesvær hos ung, frisk person uten påvirkning av søvn, funksjonstilstand og/eller allmenntilstand. Klassiske gallesteinssymptomer med postprandiale kolikksmerter under høyre costalbue eller i epigastriet faller utenfor. </dd> </dl><p style="margin-left:20px;"> Kjennetegn: </p><dl> <dl> <dd> <ul> <li>fravær av halsbrann og svelgebesvær</li> <li>ingen alarmsymptomer </li> <li>normale blodprøver inkludert transglutaminase</li> <li>negativ helicobacterstatus ved valid test </li> <li>ingen faste legemidler eller jevnlig sporadisk bruk av NSAID/ASA</li> <li>ingen ulcusanamnes</li> <li> ikke alkoholmisbruk</li> <li>tre negative avføringsprøver med hensyn til okkult blod </li> </ul> </dd> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Nei</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Videre oppfølging i primærhelsetjenesten.</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <p> Forhold som øker alvorlighet: </p> </dd><dd> <ul> <li>vedvarende symptomer med økende intensitet/fast lokalisasjon i abdomen over tid</li> <li>symptomene har vært konsistent over 6 måneder</li> <li>nattlige symptomer som vekker pasienten fra søvn</li> </ul> <p> Forhold som reduserer </p> </dd><dd> <p> sannsynligheten for somatisk sykdom: </p> </dd> <dd> <ul> <li>tilsvarende plager i nær familie</li> <li>tidligere forbigående, uspesifikke fordøyelsesplager forenlig med funksjonelle tarmplager</li> </ul> Pasienter med funksjonelle tilstander er vanligvis mer sensitive for mekaniske stimuli i GI traktus, og endoskopisk undersøkelse vil ofte medføre mer ubehag. </dd> </dl> </dl></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11138" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11138" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses ikke å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses ikke å være alvorlig</dd> </dl></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2394<h2 class="ms-rteElement-H2B">Dyspepsi - pasient over 45 år (veiledende frist 4 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Utdypende forklaring på tilstand</dt> <dd>Nyoppstått halsbrann og ubehag, uvelhet og lette til moderate smerter som i hovedsak er lokalisert i øvre abdomen.</dd> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Undersøkelse av GI traktus, i første rekke øvre segmenter som spiserør, magesekk og tynntarm, eventuelt lever, galleveier og bukspyttkjertel. Mer omfattende utredning kan bli nødvendig avhengig av klinikk og alvorlighetsfaktorer.</dd> <dt>Veiledende frist for start utredning</dt> <dd>4 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <p>Forhold som øker alvorlighet:</p> <ul> <li>nattlige symptomer</li> <li>høy symptomintensitet</li> <li>tidligere strålebehandling</li> <li>bruk av medikamenter som kan skade spiserør (for eksempel alendronat), magesekk og tolvfingertarm (eksempelvis ASA, NSAID, steroider, aldosteron, serotoninantagonister)</li> <li>klinisk assisierte utfall i laboratorieprøver</li> <li>neoplastisk sykdom i mage-tarmkanalen hos førstegradsslektning</li> <li>komorbiditet</li> <li>Helicobacterinfeksjon og tidligere ulcus</li> </ul> <p>Kjennetegn ved tilstander der det ikke bryter med medisinsk forsvarlighet om det ikke gis rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten:</p> <ul> <li>symptomer med lav alvorlighetsgrad og lav risiko (klart lavere enn realistisk risiko for alvorlig sykdom), og som derfor kan følges videre i primærhelsetjenesten</li> <li>symptomer med lav risiko som har "kommet og gått over tid" og som ikke progredierer</li> <li>fravær av individuelle faktorer som øker risiko, herunder: Normale blodprøver, avføringsprøver og andre relevante undersøkelser</li> <li>i praksis begrenset nytte av det tilbudet som er aktuelt</li> <li>pasienten har vært til en eller flere utredninger på grunn av tilsvarende symptomer i løpet av de siste årene, og symptombildet er ikke vesentlig endret</li> </ul> </dd> </dl></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11137" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11137" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses å være alvorlig</dd> </dl></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2395<h2 class="ms-rteElement-H2B">Dyspepsi - pasient under 45 år med tilleggsfaktorer (veiledende frist 12 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Utdypende forklaring på tilstand</dt> <dd>Ubehag, uvelhet og lette til moderate smerter som i hovedsak er lokalisert i øvre abdomen. Kan være relatert til væske og næringsinntak. Nyoppstått. Klassiske gallesteinssymptomer med postprandiale kolikksmerter under høyre costalbue eller i epigastriet faller utenfor. Varighet mindre enn seks måneder, ingen alarmsymptomer. Tre negative avføringsprøver med hensyn til okkult blod. </dd> <dl> <dd> <p> Ett eller flere av følgende tilleggsfaktorer må foreligge: <ul> <li>halsbrann</li> <li>utfall i blodprøver assosiert med sykdom i magetarmkanalen, inkludert positiv transglutaminase</li> <li>positiv Helicobacter test ved valid metode</li> <li>faste legemidler assosiert med sårdannelse i GI traktus, spesielt ved bruk av flere slike legemidler samtidig, eller jevnlig/sporadisk NSAID/ASA bruk</li> <li>tidligere magesår</li> <li>alkoholmisbruk </li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Undersøkelse av GI traktus, i første rekke øvre segmenter som spiserør, magesekk og tynntarm, eventuelt lever, galleveier og bukspyttkjertel. Mer omfattende utredning kan bli nødvendig avhengig av klinikk og alvorlighetsfaktorer.</dd> <dt>Veiledende frist for start utredning</dt> <dd>12 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd>Økt alvorlighet ved: </dd> </dl> </dl><dl> <dd> <ul> <li>Nattlige symptomer</li> <li>Klinisk betydningsfulle prøveutfall </li> </ul> <dl> <dl> </dl></dl> </dd></dl></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11136" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11136" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses under tvil å være alvorlig</dd> </dl></div></div></div>