Formålet med veilederen er å gi kunnskapsbaserte faglige råd til profesjonelle og frivillige hjelpere som kommer i kontakt med etterlatte ved selvmord.

Målgruppen for veilederen vil være kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, i tillegg til politi, begravelsesbyrå, trossamfunn, skoler/barnehager, studenthelsetjenester ved universitet og høgskoler, helsepersonell, prestetjenesten i Forsvaret og brukerorganisasjoner.

Det gjøres oppmerksom på at det refereres til enkelte lover i veilederen som per dags dato har blitt avløst av andre lover.