https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2382<h2 class="ms-rteElement-H2B">Knuter i skjoldbruskkjertelen/atoksisk knutestruma (veiledende frist 16 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Utdypende forklaring på tilstand</dt> <dd>Omfatter både tilstander som utredes med tanke på malignitet og symptomgivende sannsynligvis godartet struma.</dd> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Utredning med ultralyd og eventuelt biopsi.</dd> <dt>Veiledende frist for start behandling</dt> <dd>16 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>smerte</li> <li>heshet</li> <li>puste- og/eller svelgevansker</li> <li>palpable lymfeknuter øker mistanken om at pasienten kan ha kreft</li> <li>hurtig voksende struma</li> </ul> <p>Verifisert eller mistenkt kreft i skjoldbruskkjertel eller lymfeknuter bør tas imot innen 3-4 uker.</p> <p>Pasient med nyoppdaget hurtigvoksende tyreoideaknute (som i sjeldne tilfeller kan være lymfom eller kreft i skjoldbruskkjertelen) bør tas imot i løpet av få dager.</p> <p>Godartede struma, eventuelt de som går ned i brysthulen, kan gi puste- og svelgvansker som krever øyeblikkelig helsehjelp.</p> <p>Tilfeldig påviste knuter eller lesjoner i skjoldbruskkjertelen uten symptomer og mindre enn 10 mm trenger oftest ikke utredning i spesialisthelsetjenesten.</p> </dd> </dl></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11124" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11124" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig</dd> </dl></div></div></div>