https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2378<h2 class="ms-rteElement-H2B">Hypofysesykdommer (veiledende frist 12 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Utredning, medikamentell behandling og eventuell videre henvisning til kirurgi eller strålebehandling.</dd> <dt>Veiledende frist for start behandling</dt> <dd>12 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>grad av svikt</li> <li>størrelse av svulst</li> <li>synsfeltutfall</li> <li>nivå av hormonsekresjon</li> <li>infertilitetsproblem</li> </ul> <p>Hypofysært mikroadenom (under 10 mm) uten mistanke om hormonell overproduksjon anses ikke alvorlig.</p> <p>Øyeblikkelig hjelp bør vurderes ved:</p> <ul> <li>mistanke om alvorlig hypofysesvikt</li> <li>redusert syn</li> <li>andre trykksymptomer</li> </ul> </dd> </dl></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11122" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11122" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses å være alvorlig</dd> </dl></div></div></div>