​​Denne brukerveiledningen skal gi en kortfattet oversikt over WHOs globale kode for internasjonal rekruttering av helsepersonell og hjelpe leserne med å forstå innholdet i den.

​WHOs globale kode for internasjonal rekruttering av helsepersonell har som mål å etablere og fremme frivillige prinsipper og praksis for etisk internasjonal rekruttering av helsepersonell og å tilrettelegge for styrking av helsesystemer. Den ble utarbeidet av medlemslandene for å fungere som et kontinuerlig og dynamisk rammeverk for global dialog og globalt samarbeid. 

Denne brukerveiledningen forklarer konteksten som koden er laget innenfor, og trekker ut hovedbudskapet. Veiledningen gir en enkel introduksjon. Leserne oppfordres til å lese selve koden, som er vedlagt dette dokumentet, for en dypere forståelse av anbefalingene