https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2335<h2 class="ms-rteElement-H2B">Magesmerter - vedvarende eller residiverende (veiledende frist 12 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Utdypende forklaring på tilstand</dt> <dd>Kroniske smerter. Omfatter ikke magesmerter med liten påvirkning av funksjonsevnen og uten progresjon i tilstanden.</dd> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Utredning</dd> <dt>Veiledende frist for start utredning</dt> <dd>12 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>lav alder</li> <li>vekttap</li> <li>redusert allmenntilstand</li> <li>patologiske blodprøver</li> <li>stort skolefravær</li> </ul> <p>Lette til moderate funksjonelle magesmerter gir ikke rett til vurdering i spesialisthelsetjenesten.</p> <p>Øyeblikkelig hjelp ved mistanke om akutt abdomen og ved ikterus.</p> </dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11077" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11077" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses under tvil å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>