https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2314<h2 class="ms-rteElement-H2B">Hemangiom - barn under 1 år (veiledende frist 4 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Utdypende forklaring på tilstand</dt> <dd>Hemangiomer over 1,5 cm, i ansikt eller områder med risiko for blødning, eller ved funksjonsfortyrrelser.</dd> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Utredning og eventuelt behandling.</dd> <dt>Veiledende frist for start utredning</dt> <dd>4 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>rask vekst</li> <li>lav alder</li> <li>ulcerasjoner</li> <li>sekundære infeksjoner</li> <li>risiko for betydelig funksjonsnedsettelse</li> <li>hjertesvikt</li> </ul> <p>Øyeblikkelig hjelp ved:</p> <ul> <li>manifest hjertesvikt</li> <li>risiko for indre blødninger</li> <li>alvorlige systemiske komplikasjoner</li> </ul> </dd> </dl></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11105" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11105" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses å være alvorlig</dd> </dl></div></div></div>