https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2278<h2 class="ms-rteElement-H2B">Hydronefrose/hydroureter - barn under 6 måneder (veiledende frist 6 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Utdypende forklaring på tilstand</dt> <dd>Inneholder prenatalt diagnostisert hydronefrose/hydroureter og postnatalt diagnostisert hydronefrose/hydroureter.</dd> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Utredning</dd> <dt>Veiledende frist for start utredning</dt> <dd>6 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>redusert nyrefunksjon</li> <li>alder</li> <li>grad av hydronefrose</li> <li>nyrefunksjon</li> <li>ledsagende sykdommer som hypertensjon</li> <li>kliniske symptomer</li> <li>smerter og infeksjon</li> <li>betydelige symptomer</li> </ul> <p>Øyeblikkelig hjelp ved betydelige symptomer i form av vannlatingsbesvær eller smerter.</p> </dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11021" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11021" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2279<h2 class="ms-rteElement-H2B">Hydronefrose/hydroureter - barn over 6 måneder (veiledende frist 12 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Utdypende forklaring på tilstand</dt> <dd>Innholder prenatalt diagnostisert hydronefrose/hydroureter og postnatalt diagnostisert hydronefrose/hydroureter.</dd> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Utredning</dd> <dt>Veiledende frist for start utredning</dt> <dd>12 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>redusert nyrefunksjon</li> <li>alder</li> <li>grad av hydronefrose</li> <li>nyrefunksjon</li> <li>ledsagende sykdommer som hypertensjon</li> <li>kliniske symptomer</li> <li>smerter og infeksjon</li> </ul> <p>Øyeblikkelig hjelp ved betydelige symptomer i form av vannlatingsbesvær eller smerter.</p> </dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11022" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11022" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>