​En teoretisk kunnskapsoppsummering av «wellbeing»-begrepet. Innholdsmessig drøfting og utlegging av de ulike begrepene. Avslutningsvis en drøfting av well-being som relevant i en folkehelsekontekst.

Fant du det du lette etter?​