De nasjonale anbefalingene for inntak av vitamin D er økt. Helsedirektoratet
gav derfor i 2016 Nasjonalt råd for ernæring i oppdrag å vurdere om
det på nytt bør foreslås tiltak for å sikre en god vitamin D- status i befolkningen.
En arbeidsgruppe i rådet ble oppnevnt og har bestått av Magritt Brustad
(leder), Ahmed Madar, Haakon Meyer (eksternt medlem) og Kristin Holvik
(eksternt medlem).

Rapporten gir blant annet en oversikt over hva vi i dag vet om vitamin D
og helse, vitamin D- status i ulike deler av befolkningen, kilder til vitamin
D, berikning og kosttilskudd. Rådet mener det er aktuelt å iverksette nye
tiltak for å sikre en god vitamin D- status i befolkningen, blant annet
gjennom økt berikning av vitamin D til alle meieriprodukter og til plantebaserte
alternativer til melk. Rapporten har også konkrete forslag til hvem
som bør ta kosttilskudd og til hvilke tider på året avhengig av sollyseksponering
og inntak av vitamin D- holdige matvarer.

Nasjonalt råd for ernæring (Ernæringsrådet) er et faglig råd oppnevnt av
Helsedirektoratet for å bidra til å styrke Helsedirektoratets fagrolle og
arbeid med ernæring i befolkningen og i helsetjenesten.

Helsedirektoratet takker Nasjonalt råd for ernæring for rapporten og vil ta
den med i sitt videre arbeid.
Fant du det du lette etter?​