​​Rapporten:

  • presenterer utviklingen i ventelister i perioden 2003 til 2013
  • pesenterer hva pasientene venter på
  • analyserer i hvilken grad endringer i sykehusenes aktivitet påvirker ventetidene

Datamaterialet for rapporten er ventelistedata innrapportert fra spesialisthelsetjenesten til Norsk pasientregister for perioden 2003–2013 og aktivitetsdata for spesialisthelsetjenesten i samme periode.

Fant du det du lette etter?​