​​Rapporten retter oppmerksomheten mot mangfoldet i den norske befolkningen og utfordringer knyttet til helse og til møtet med helsetjenesten i Norge.

Norge er som resten av verden berørt av globale utfordringer knyttet til blant annet helse, klima, ulikhet og fattigdom. Migrasjon innebærer at folk og kulturer møtes, forskjellige oppfatninger om hva som er det gode liv, og forståelsen av helse og sykdom brytes med det tradisjonelle norske tankesettet. 

Rapporten inngår i Helsedirektoratets rapportserie om utviklingstrekk og utfordringer i helsesektoren. 

Fant du det du lette etter?​