​Fra 2017 til 2018 var det en økning i liggedager for utskrivningsklare pasienter, med størst vekst i de store bykommunene. Økningen skyldes i hovedsak en vekst i antall pasienter og opphold, mens gjennomsnittlig liggetid holdt seg relativt stabil. Etter innføringen av Samhandlingsreformen fra 2012 har antall registrerte utskrivningsklare pasienter økt, flere oppgaver har blitt overført til kommunene og liggetiden på sykehus har blitt redusert. 

Formålet med denne rapporten er å se på utviklingen og variasjon i sykehusopphold, liggetid og reinnleggelser for utskrivningsklare pasienter ved somatiske sykehus for perioden 2011-2018. Vi gjør også en analyse som viser forholdet mellom antall utskrivningsklare liggedøgn registrert i NPR og regnskapsført inntekt for helseforetakene. 

Fant du det du lette etter?​