​For å kunne målrette og evaluere arbeidet med å øke graden av fysisk aktivitet og fysisk form i befolkningen er det behov for målemetoder som gir svar på hvordan utviklingen av fysisk aktivitet og fysisk form i befolkningen er over tid. Rapporten Fysisk aktivitet og helse – kartlegging fremhever at det er behov for å utvikle, teste og kvalitetssikre metoder for måling av fysisk aktivitet og fysisk form og holdninger til fysisk aktivitet som egner seg til bruk i større utvalg av befolkningen.

I denne rapporten fra Høgskolen i Telemark presenteres det er testbatteri. 
Dette testbatteriet er en av flere mulige måter å måle fysisk form blant barn og unge og rapporten gir ytterligere kunnskap vedrørende slike målemetoder. Det trengs fortsatt mer forskning for å komme frem til et endelig sett av kvalitetssikrede og standardiserte metoder. 

Det er senere gjennomført en nasjonal kartlegging av fysisk form av 9- og 15- åringer hvor ulike målemetoder er benyttet for å kartlegge ulike forhold knyttet til fysisk form.

Fant du det du lette etter?​