​Helsedirektoratet har kartlagt muligheten for ny resultatindikator for kommunal habilitering og rehabilitering i institusjon ved å bruke IPLOS funksjonskartlegging for å måle endring.

Konklusjonen er at det i dag ikke er mulig å utvikle eller publisere en kvalitetsindikator som viser funksjonsforbedring i løpet av et rehabiliteringsopphold med dagens registerdata. Årsaken er at majoriteten av kommunene i praksis ikke har registreringer som gir slike data i IPLOS-registeret.

Selv om noen kommuner gir tilbakemeldinger om at de kartlegger funksjonsnivå inn og ut av rehabiliteringsopphold, er det majoriteten som ikke gjør dette. Prosjektet gir anbefalinger til videre arbeid.

Fant du det du lette etter?​