Last ned PDF (4.1 MB) Kan ikke bestilles i papirversjon

​Rapport utviklet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, om å utvikle bruker- og pårørendeundersøkelse som metode for å få kunnskap om brukeropplevd kvalitet i tjenestene.

skriv ut del på facebook del på twitter