Last ned PDF (1.1 MB) Kan ikke bestilles i papirversjon

Rapporten inneholder to utredninger til den kommende stortingsmeldingen om legemidler.​

I utredningen er det lagt vekt på å videreføre og forsterke pågående tiltak, blant annet å styrke tiltaksområdene knyttet til legemidler i Pasientsikkerhetsprogrammet og øke legemiddelkompetansen i helsetjenesten. ​

skriv ut del på facebook del på twitter