Last ned PDF (351 kB) Kan ikke bestilles i papirversjon

​Rapporten danner grunnlag for innføring av nasjonal godtgjørelse for utlevering av legemiddelassistert rehabilitering ()LAR legemidler i apotek. Det er utarbeidet hensiktsmessige godstgjørelseskategorier med detaljerte oppgavebeskrivelser.

En nasjonal godtgjørelse for utlevering av LAR legemidler vil bli implementert fra 1. juni 2017.

skriv ut del på facebook del på twitter