​Rapporten danner grunnlag for innføring av nasjonal godtgjørelse for utlevering av legemiddelassistert rehabilitering ()LAR legemidler i apotek. Det er utarbeidet hensiktsmessige godstgjørelseskategorier med detaljerte oppgavebeskrivelser.

En nasjonal godtgjørelse for utlevering av LAR legemidler vil bli implementert fra 1. juni 2017.

Fant du det du lette etter?​