Kunnskapsoppsummering foretatt av forsker Jon Ivar Elstad ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Elstad har tatt utgangspunkt i forskningslitteratur på området som illustrerer til dels komplekse sammenhenger mellom utdanning og helse blant barn, ungdom og voksne. Elstad viser hvordan utdanning påvirker de levekår mennesker lever under gjennom livsløpet. Utdanning påvirker hvilke helsebelastende eller helsefremmende forhold personer utsettes for. I tillegg bidrar utdanning i utviklingen av psykologiske resurser, som igjen påvirker individets mulighet for helse. Sagt litt enklere: læring gir mestring, mestring gir helse.

Fant du det du lette etter?​