I løpet av Meldeordningens 14 første måneder kom det inn 61 meldinger om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten knyttet til bruk av vikarer.

De innmeldte hendelsene viser at flere områder har stort forbedringspotensial. Vikarbruk gir risiko for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Meldeordningen foreslår momenter til en sjekkliste for sykehusene. Den skal blant annet sikre at innleide vikarer er kvalifisert for oppgavene.​

Fant du det du lette etter?​