Rapporten presenterer arbeid og erfaringer fra seks utvalgte kommuner som har satset målrettet på rehabilitering i pasientens hjem/vante miljø.

Rapporten består av tre deler:

  • Organisering og samarbeid
  • Praksis og arbeidsmåter
  • Erfaringer og resultater

Undersøkelsen kommer frem til at ulike former for rehabilitering i hjemmet er en velegnet strategi for å møte det økende behovet for pleie- og omsorgstjenester i norske kommuner. Ved å arbeide målrettet for å gjøre brukeren mest mulig selvhjulpen, kan behovet for varig og omfattende pleie i mange tilfeller reduseres, og behovet for institusjonsplass utsettes.

Fant du det du lette etter?​