​Hovedformålet med undersøkelsen har vært å avdekke mangler i tilbudet til personer med behov for habilitering og rehabilitering, med særlig fokus på:

  • kapasitet/intensitet i tilbudene som gis
  • mangler på kompetanse
  • hvorvidt enkelte brukergrupper har behov for tilbud som per i dag ikke finnes

Undersøkelsen er gjennomført i form av kvalitative intervjuer med brukerorganisasjoner og tjenesteytere fra både kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten. 

Undersøkelsen er kun er basert på kvalitativ metode. Datagrunnlaget gir derfor ikke mulighet for å trekke noen konklusjoner om i hvilket omfang disse manglene er gjeldende på nasjonalt nivå. Resultatene gir imidlertid en viktig pekepinn på hvilke områder det kan være nødvendig å undersøke nærmere, og på hvilke områder det ser ut til å være behov for å styrke innsatsen.

 

Fant du det du lette etter?​