Rundskrivet består av to deler.

  • Første del er et rundskriv knyttet til fortolkninger av relevante forskrifter for turnus.
  • Del to inneholder tips og anbefalinger knyttet til arbeidet med ansettelser av turnusleger og for samarbeidet mellom helseforetak og kommune(r).

Merknadene i forskriftene om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger (spesialistgodkjenningsforskriften) som er relevant for turnus er fjernet fra forskriften. Dette rundskrivet erstatter disse merknadene i sin helhet.

Fant du det du lette etter?​