​​Publikasjonen omhandler kunnskap og erfaringer relatert til gode helse- og omsorgstjenester til personer med samisk bakgrunn.

​Hovedmålet med rapporten har vært å heve kompetansen og bedre kvaliteten innen helse- og omsorgstjenester til personer med samisk kulturell og språklig identitet. Rapporten beskriver hvilke tiltak som er gjennomført i løpet av satsingsperioden og peker på viktigheten av at helsepersonell får bedre kunnskap om den samiske pasientens rettigheter til likeverdige tjenester, jmf. St. meld. nr. 28 (2007–2008) (regjeringen.no).

Forvaltningskommunene for samisk språk har vært både målgruppe og aktive bidragsytere ved å beskrive utvalgte samiske fagtema. Rapporten er utarbeidet i et samarbeid mellom forvaltningskommunene for samisk språk, Utviklingssenter for sykehjem i Karasjok, Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Finnmark og Helsedirektoratet.

Fant du det du lette etter?​