​Rapporten viser gjennom praksiserfaringer og annen fagkunnskap hvordan tjenestene kan tilpasses og gjøres tilgjengelige for mennesker med rusmiddelproblemer, psykiske problemer eller andre brukere med sammensatte behov.

Heftet baserer seg på noen av erfaringene fra Tillitspersonforsøket, en av satsingene i opptrappingsplanen for rusfeltet. Gjennom systematisk oppfølging av en kontaktperson, har den enkelte bruker opplevd kontinuitet, stabilitet og trygghet i sine møter med tjenesteapparatet. 

Samhandlingsreformen har blant annet som formål at brukere og pasienter skal få mer helhetlige, sammenhengende og tilgjengelige tjenester med størst mulig nærhet til der den enkelte lever og bor.

Vi håper heftet kan være til nytte og inspirasjon for kommuner som er i gang med å tilpasse seg reformen og som skal videreutvikle og styrke sitt tjenestetilbud til mennesker med rusmiddelproblemer, psykiske problemer eller andre bruker- og pasientgrupper med sammensatte tjenestebehov.

Fant du det du lette etter?​