Denne rapporten er Helsedirektoratets svar på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å forslå ti tiltak for å redusere sykdom og bedre folkehelsen. Det er et arbeidsdokument, levert som et innspill til utvikling av ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer.

Tiltakene skulle være basert på oversikt fra Folkehelseinstituttet over de største folkehelseutfordringene, både sykdommer og risikofaktorer. Oppdraget innebar å komme med forslag til nye tiltak utover det som allerede finnes i dag. Helsedirektoratet har i dette arbeidet brukt en mal for utredning som blant annet innebærer at en rekke mulige tiltak er nevnt, men ikke alle er utredet og anbefalt.

De tiltakene Helsedirektoratet anbefaler er disse:

  • Tiltakspakke for at flere voksne slutter å røyke som innebærer økt pris på tobakk og legemidler til røykeavvenning på refusjon
  • Økt alkoholpris gjennom alkoholskatt
  • Gratis skolemåltid og sunn skatteveksling (en ordning for å få økt pris på usunne matvarer og reduserte priser på sunne varer)
  • Økt sykling og gåing som transport
  • Overvektsbehandling i primærhelsetjenesten
  • Lett tilgang til behandling for psykisk lidelser
  • Aktivitet og deltakelse i arbeidslivet
  • Screening mot tarmkreft
  • Redusere antibiotikabruk for å minske antibiotikaresistens
  • Persontilpasset forebygging gjennom digitale verktøy


Fant du det du lette etter?​