Rapport om ulike kommuner og foretak som jobber godt med koordinering av habilitering og rehabilitering. Formålet er å sørge for at tjenester til brukeren ses i sammenheng.

Alle kommuner og regionale helseforetak er lovpålagt å ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstjenesten. Enheten skal sørge for at tjenester til brukeren ses i sammenheng, og at det er kontinuitet i tiltakene over tid, uavhengig av hvem som har ansvaret.

Et av formålene med heftet er å inspirere og motivere andre medarbeidere i kommuner og helseforetak som arbeider med å etablere funksjonen i egen organisasjon.​

Fant du det du lette etter?​