Helsedirektoratet har i samarbeid med Direktoratet for e-Helse gjennomført utredningen System for helseinformasjon for asylsøkere. Hensikten med utredningen har vært å finne løsninger som kan bidra til at nødvendige helseopplysninger i større grad følger asylsøkeren fra transittmottak til endelig bosetting/avslag og retur.

Utredningsarbeidet har identifisert utfordringer i forhold til at asylsøkere mangler felles identifikator i helsejournaler, helsetjenesten har mangelfull oversikt over lovpålagt tuberkulosescreening, mangelfull oversikt over gjennomført vaksinasjon og helseundersøkelse og mangelfull tilgang til helseinformasjon.

Arbeidet har vurdert både kortsiktige og langsiktige løsninger, omtalt som konsepter i rapporten.

Rapporten System for helseinformasjon for asylsøkere, gir en oversikt over resultatet fra konseptutredningen og gir grunnlag for en anbefaling av løsninger som kan realiseres på kort og mellomlang sikt for å avhjelpe utfordringene med mangelfull helseinformasjonsflyt.

Fant du det du lette etter?​