​Stress og mestring er skrevet for Helsedirektoratet av Hemil-senteret ved Universitetet i Bergen. Rapporten forsøker å å gi svar på hva som påvirker menneskets opplevelse av stress og mestring, og om samfunnsplanleggingen kan spille en rolle.

Rapporten forklarer at det er samspillet mellom individet og miljø som avgjør om et opplevd krav eller en utfordring resulterer i stressbelastninger eller mestring. Dette samspillet er vesentlig å forstå både med tanke på individets mål og muligheter innen for egne omgivelser og rammevilkår.

Forskerne viser også at det er sosial ulikhet i menneskers opplevelse av stress og mestring. Mennesker med færre sosioøkonomiske ressurser rapporterer ofte høyere grader av stress og mindre opplevelse av mestring enn de med flere sosioøkonomiske ressurser.

Fant du det du lette etter?​