​​Publikasjonene «Utjevning av helseforskjeller» del 1 og 2 ble utarbeidet som en direkte oppfølging av WHO Europas strategi «Helse for alle», som ble vedtatt i 1985.​

​Et sentralt mål i strategien var å redusere sosiale helseforskjeller både innen og mellom land i Europa med 25 prosent innen år 2000. Det oppsto derfor et behov for en større forståelse for både omfanget av og opphavet til problemet, samt kunnskap om hva som kunne være gode metoder og prinsipper for handling. Professor Margaret Whitehead og professor Göran Dahlgren, to av de fremste forskerne på ulikhet og helse, ble forespurt av WHOs kontor i Venezia om de kunne utarbeide rapporter om begreper, prinsipper og strategier for å redusere sosiale helseforskjeller.

Rapportene ble første gang publisert i 2006, men har senere blitt oversatt til en rekke språk og har fått stor betydning både innenfor vitenskapelige miljøer og i politikkens og byråkratiets verden.

Fant du det du lette etter?​